Šis puslapis buvo automatiškai išverstas naudojant internetinę nuorodą.
Prašome padėti pagerinti vertimą tiesiog įvesdami savo pasiūlymą ne puslapio apačioje. Dėkojame!

Malda Už Pinigus

Kiekvieną mėnesį nėra malonu alkani, negausūs ir reikalingi.

Dėl šios priežasties ši malda turėti pinigų padės jums išreikšti save Dievo akivaizdoje..

Čia neprašausite iš Dievo dėl likimo, bet paprašysite pagalbos padengti savo išlaidas ir padėti kitiems.


Malda Už Pinigus

Labai gerai meldžiuosi taip:

Dangaus tėvas,

Šiandien ateinu prieš jus melstis už savo finansus.

Retumas man nuolat kelia grėsmę.

Kiekvieną mėnesį kenčiu, nes trūksta.

Aš nusižeminu prieš tave, nes žinau, kad esi gausos Dievas.

Tu esi Dievas, kuris dovanoja meilę ir gailestingumą.


Aš žinau, kad geras ir blogas laikas ateina visiems.

Duok man išminties žinoti net tada, kai laikas atmesti pinigus ir turtą.

Noriu išvengti visų keiksmažodžių dėl savo finansų.

Geriau gyvenčiau išminties, o ne pinigų šešėlyje.

Aš žinau, kad tavo išmintis suteiks man gyvybės.

Padėkite man nepriklausyti nuo pinigų, kaip mokėte savo mokinius.


Padėkite man suprasti, kad pinigai nėra mano draugas.

Padėkite man niekada nepakliūti į meilės pinigų klaidą.

Niekada nenoriu elgtis kaip plokštesnė.

Aš nenoriu daryti pasiteisinimų, kad gaučiau pinigų iš kitų.

Neleisk, kad teikčiau pirmenybę pinigams labiau nei tu, dieve.

Aš nenoriu žlugti kaip Judas, padovanodamas jums 30 sidabro gabalų.


Jei per klaidą gaunu daugiau pinigų, nei turėčiau užsiimti verslu, aš juos grąžinu.

Kai tu mane palaiminsi, aš skolinsiu pinigus tavo skurdžiai gyvenantiems žmonėms.

Bet aš neveiksiu skolintojo, kuris imasi palūkanas.

Jei turiu dienos darbininkų, aš visada mokėsiu jiems tą dieną, kai jie dirbo.

Mano darbuotojai NĖRA manęs skųsdamiesi, nes aš jų nepažeisiu.

Niekada nepriimsiu pinigų, kad kam nors pakenksiu.


Aš nepriimsiu kyšio, kuriame dalyvautų nekalti žmonės.

Aš nepriimsiu blogų pinigų.

Nešvarūs pinigai greitai baigsis.

Aš neklysiu naudodamas pinigus kyšininkauti teisėjams ar valdantiesiems.

Aš nemokėsiu pranašams pateikti melagingų spėjimų.

Neprostituosiu savo kūno ir negausiu naudos iš prostitucijos, kad turėčiau pinigų.


Leiskite suprasti, kad meilė pinigams yra visų rūšių negandų priežastis.

Ir kad tie, kurie to trokšta, nuo tavęs nukrypsta.

Aš nenoriu, kad dėl pinigų daryčiau sau blogį.

Saugok mane nuo blogos reputacijos būdamas žinomas kaip kažkas, kuris myli pinigus.

Padėkite man pasitenkinti tuo, ką turiu.

Ačiū mano Dievui, nes tu man sakai: „Aš niekada tavęs nepaliksiu; niekada tavęs neatsisakysiu."


Man reikia pagalbos, kad būčiau tvarkingas finansuose.

Padėkite man atidėti dalį, kuri leidžia man pasidalinti su kitais.

Aš nebebus arogantiškas sakydamas, kad užsiimsiu verslu ir uždirbsiu pinigų.

Dabar nuolankiai sakau: „Dievas nori, aš tai padarysiu!“

Aš pasitikiu tavimi, mano Viešpačiu, todėl šiandien tave giriu, nes žinau, kad tu man padėsi ir vadovausi.

Ačiū už tai, ką padarysi, kad galėčiau išeiti iš stygiaus ir patekti į gausą.


Jėzaus vardu,

Amen.


Tai yra eilutės ir ištraukos iš Biblijos, kurios buvo naudojamos šiai maldai užrašyti, kad turėtų pinigų: Haggai 2: 8; 2 Karalių 4: 1-7; Patarlių 19:14; Bažnyčios 9:11; Patarlių 17:16; Luko 14:28; 2 Karalių 5: 26–27; Luko 19:13; Luko 19:16; Luko 19:24; Bažnyčios 7:12; Markas 6: 8; 1 Tesalonikiečiams 2: 5; 1 Timotiejui 3: 3; Bažnyčios 5:10; Mato 27: 5; Luko 16:14; 1 Timotiejui 6:10; Hebrajams 13: 5; Pradžios 43:12; Išėjimo 22:25; Leviticus 25:36; Leviticus 25:37; 5. Mozus 23:19; Įsižeidimams 24:15; Judo 1:11; Patarlių 13:11; Psalmų 15: 5; Mikas 3:11; Įsiutinimai 23:17 - 18; 1 Petro 5: 2; 1 Korintiečiams 16: 2; Morkaus 6:37; Apd 4:34; 2 Karalių 12: 5; 2 Karalių 12:14; Jokūbo 4:13


___________________________

Kaip gerai jūs atlikote šią Malda Už Pinigus - gausa ir NE menkumas!

Jei tai yra vienas iš nedaugelio kartų, kai meldei, ir tau patiko tai daryti; todėl kviečiame jus atsisakyti svarbiausios savo gyvenimo maldos.

Norėdami tai padaryti, spustelėkite šią nuorodą ir sužinokite:

Sakinys #1___________________________

Tavo komentaras

Ką manote apie Malda Už Pinigus?

Palikite komentarus žemiau esančioje sienoje.

Ačiū, kad perskaitėte taip toli!

Malda Rasti Moters Meilę

Tai iššūkis kiekvienam vyrui, nepaisant amžiaus, socialinės padėties ar šalies, kurioje gyvenate, tai vis tiek yra iššūkis.

Malda rasti moters meilę padės jums išreikšti savo širdį prieš Dievą.

Pasirinkite linijas, kurios geriausiai apibūdina jūsų jausmus ir ketinimus.

Malda Rasti Moters Meilę

Melskitės supratę, ką sakysite, o ne tik pakartokite žodžius.

Neužtenka vieną kartą melstis; Biblija moko, kad turime reikalauti - Lucas 18:1-8

Mes rekomenduojame melstis kasdien, kol sutiksite tą moterį, kurią Dievas jums pristatys ir su kuria tuoktis.

Labai gerai, melskitės taip...

Dangaus tėvas,

Aš suprantu, kad turiu elgtis kaip vyras pagal tavo įvaizdį, kad gaučiau tavo palaiminimą.

Aš myliu ją, kad ji pasiektų dangų, o mano ištikimybė pasiektų debesis.

Mano bučiniai ir meilė patenkins jus labiau nei bet kokį kitą gyvenimo malonumą.


Mano meilė jai visada bus pastovi.

Mano sandora liks ištikima.

Aš visada atsimenu parodyti jos švelnumą.

Aš būsiu pora, kuri žino, kaip atleisti.


Aš būsiu užjaučiantis, lėtas pykti ir labai įsimylėjęs.

Kadangi myliu ją, neversiu jai nugaros, bet išmoksiu jos klausytis.

Noriu išmokti ją mylėti taip, kad ji visiems pasakotų apie mano meilę.

Padėkite man būti kūrybingu vyru, kad ji galėtų atrasti, kaip aš ją myliu.


Norėčiau būti tokia, kaip tu, Dieve, kad ji pirmoji padėtų jai, kai jai to reikia.

Padėkite mums išsiugdyti stabilią meilę praktikuodami atleidimą ir pašalindami skriaudą, kuri skiria.

Geriau valgyčiau daržoves, pagardintas meile, o ne mėsa su neapykanta.

Jei turėtume išgyventi sunkius laikus, niekada nebūtume atskirti vienas nuo kito.


Nors nesu tobula, prašau, kad ji niekada manęs nekenttų, tačiau su meile padengia mano kaltes.

Tai moteris, kuri mane domina ir palaiko mano darbe, projektuose ir įmonėse.

Kad ji yra mylinti moteris; Tegul jos grožis mane tenkina ir mane žavi tik meilė.

Tegul ji parodo neišsemiamą ir didingą dangų meilę.


Dieve, padėk man nutildyti sielą ir kantriai laukti.

Atmerkite akis, kad pamatytumėte moterį, kurią pasirinkote man.

Aš jumis pasitikiu ir žinau, kad jūs man suteiksite dorybingą moterį.

Ačiū Viešpatie, kad išgirdai mano maldą.


Jėzaus vardu

...Amen.Tai yra eilutės ir ištraukos iš Biblijos, kurios buvo naudojamos kaip pagrindas rašyti šią maldą, kad surastų meilę moteriai: Psalmai 31: 7 - Psalmai 86:17 - Bažnyčios 9: 1 - Psalmai 31: 3 - Genesis 24 - Pradžios knyga 29 - Pradžios 1:26 - 1 Karalių 11: 1-2 - Psalmai 36: 5 - Saliamono giesmė 1: 2 - Psalmai 89:28 - Psalmai 33:22 - 1 Kronikų 16:34 - Psalmai 13: 5 - Psalmai 25: 6 - Psalmai 25: 7 - Psalmai 103: 8 - Psalmai 136: 12-18 - Psalmai 119: 149 - Psalmai 132: 10 - Psalmai 136: 4-9 - Psalmai 92: 2 - Psalmai 94:18 - Patarlių 17: 9 - Patarlių 15:17 - Psalmai 136: 16 - Psalmai 136: 23 Patarlių 10:12 - Saliamono giesmė 1: 7 - Patarlių 5:19 - Psalmai 52: 8 - Psalmai 89:33 - Psalmai 90:14 - Psalmai 63: 3 - Psalmės 85: 7 - Psalmai 57:10 - Patarlių 7:18


___________________________

Kaip gerai atlikote Malda Rasti Moters Meilę!.

Dabar norime pakviesti jus melstis svarbiausia malda, kurią galite padaryti savo gyvenime, darykite tai šiandien ...

Sakinys #1___________________________

Tavo komentaras

Ką manote apie šią Malda Rasti Moters Meilę?

Palikite komentarus apie bet kurią iš žemiau esančių sienų.

Ačiū!


Galinga Malda Už Vyro Meilę

Kiek žalos padarome sau ir kitiems žmonėms, kai užmezgame ryšius ir paliekame santykius!

Ši galinga vyro meilės malda beldžiasi į Dievo duris prašyti Jo nurodymų ir taip užmegzti rimtus bei nuolatinius santykius.

Su šia malda jūs negalėsite priversti Dievo sujungti jus su kino aktoriumi, sėkmingu dainininku ar verslininku milijonieriumi; verčiau nuraminsite savo sielą ir pasiduosite Viešpaties valiai, kad Jis pasirinktų jums tinkamą vyrą.


Galinga malda už vyro meilę
Patikėk juo, jo pasirinkimai yra tobuli, nes vyras, kurį jis įneš į tavo gyvenimą, prisijungs prie tavęs, kol tu nemirsi mirtimi; Būti su juo nebus ne smerkimas, o meilės, džiaugsmo ir ramybės palaiminimas.

Perskaitykite šias eilutes savo Biblijoje, kad padidintumėte savo tikėjimą.

Pasimelskime...

Meilės Dievas,

Aš jums iškėliau savo prašymą padėti man surasti, kuriuos galiu mylėti be išlygų.

Noriu vyro, kuris mane myli taip, kaip Biblija sako, kad myli mane.


Nenoriu gaišti laiko atsitiktinėms poroms, o verčiau prisijungti prie vyro, su kuriuo galiu užauginti tūkstantį kartų vaikų.

Noriu, kad jis būtų žmogus, žinantis, kaip atleisti, kai atleidi ir tu.

Viešpatie, duok man vyrą, kuris elgiasi kaip tikras tavo sūnus.


Tegul jo meilė visada bus pastovi, o jo paktas su manimi išliks ištikimas.

Kad jis nėra vyras, atiduotas santykiams su kitomis moterimis.

Jei turiu problemų, leisk jam man padėti.


Ar galime gyventi mylėdami vienas kitą gausos ir stygiaus laikais.

Kas žino, kaip reikia kovoti gyvenime, kad galėtume žengti į priekį.

Tegul jūsų rūpestis mane motyvuoja tęsti toliau.


Leisk mums kartu išgerti meilės taurę.

Tegul jūsų ištikimybė pasiekia debesis.

Kad galiu pasitikėti tavo meile.


Tegul jo meilė privers mane dainuoti iš džiaugsmo.

Padaryk jį labai kūrybingu žmogumi.

Tegul jis visada su manimi patenkintas.


Leisk jam būti gailestingu, užjaučiančiu ir lėtu žmogumi pykti.

Tegul jis visada atsimena, kaip parodyti man švelnumą ir meilę.

Tegul niekada nepaneigs manęs savo meilės ar neišniekins ištikimybės.

Tegul jūsų meilė mane paguodžia sunkiais laikais.


Tai malonus ir dovanojantis asmuo.

Tai kažkas, kas žino, kaip manęs klausyti.

Tegul jūsų meilė tęsiasi visą gyvenimą.

Tegul jo meilė niekada neišsenka.


Noriu sugebėti pasidžiaugti jo meile, net jei mano sieloje yra kančių ir kančių.

Aš visada noriu turėti priežasčių gerai kalbėti apie tai, kiek jis mane myli.

Aš noriu labiau mėgautis jos burnos bučiniais nei vynu.

Noriu klestėti tavo pusėje, pasitikėdamas tavo meile.


Padėkite man sudominti visus jūsų projektus, darbus ir veiklą.

Padėk man būti tavo akyse švelni, žavinga, graži moteris.

Padėkite man būti jūsų tikruoju partneriu gyvenime.

Ayúdame a cautivarle en todo tiempo.


Aš prašau tavęs Jėzaus vardu

Amen.

Tai yra Biblijos eilutės, kurios buvo šios maldos užrašymo pagrindas: Pradžios 1:26 - Išėjimo 20: 6 - Skaičiai 6:25 - Skaičiai 14:19 - Ištvirkimas 10:18 - 1 Karalių 11: 1-2 - 1 Kronikos 16:34 - Jobas 10:12 - Psalmai 21: 7 - Psalmai 25: 6 - Psalmai 25: 7 - Psalmai 31: 7 - Psalmai 36: 5 - Psalmai 52: 8 - Psalmai 63: 3 - Psalmai 85: 7 - Psalmai 86:17 - Psalmai 89:28 - Psalmai 89:33 - Psalmai 90:14 - Psalmai 92: 2 - Psalmai 94:18 - Psalmai 101: 1 - Psalmai 103: 8 - Psalmai 119: 76 - Psalmai 119: 149 - Psalmai 130: 7 - Psalmai 136: 5-9 - Psalmai 136: 12-25 - Patarlių 5:19 - Patarlių 7:18 - Patarlių 15:17 - Patarlių 17: 9 - Saliamono giesmė 1: 2 - Saliamono giesmė 1: 7.

___________________________

Kaip gerai jūs atlikote šią galingą vyro meilės maldą!.


Jei skaitote šią galingą maldą savo lūpomis ir širdimi, tada galbūt jus taip pat domina svarbiausia malda, kurią galite skirti Dievui.

Norėdami sužinoti, spustelėkite šią nuorodą Nuosprendis #1.___________________________

Tavo komentaras

Ką manote apie šią galingą vyro meilės maldą?

Palikite komentarus apie bet kurią iš žemiau esančių sienų.

Ačiū!