Šis puslapis buvo automatiškai išverstas naudojant internetinę nuorodą.
Prašome padėti pagerinti vertimą tiesiog įvesdami savo pasiūlymą ne puslapio apačioje. Dėkojame!

Kaip melstis pagal Bibliją


Ši malda yra taip pat prieinamas šiomis kalbomis: Anglų - Ispanų.

Mes norime bendrauti su Dievu. Mes norime išreikšti jam savo poreikius ir jausmus. Ir mes norime išgirsti jo atsakymą.

Dievas parašė Bibliją per savo pranašus ir liudytojų. Leiskite mokytis ją išmokti bendrauti su Dievu.

Tai senovės knyga padės mums šiandien 21-ajame amžiuje. Šios žinios padės mums melstis ir nelieskite Dangiškojo Tėvo širdį.Šventoji Dvasia ves mus.

Aš nusprendžiau grupės šiame puslapyje Portretų Biblijos eilutes apie maldą. Įvedžiau paryškintomis raidėmis visi frazes ir žodžius, kurie yra svarbiausia žinoti, kaip melstis.

Skaityti kiekvieną sakinį atidžiai ypatingą dėmesį paryškintų žodžių. Kai jūs jį suprasti, tiesiog taikyti patarimus savo malda. Ar tai ne vieną kartą. Nemanykite, per daug apie tai. Ar ji kaip vaikas, su pilna tikėjimo.

Dabar pasiruoškite, kad pasiektų Dievo sostą!

Mokykimės dabar melstis pagal Bibliją. Čia yra pirmasis eilėraštis ...


Ir visa, ko tik prašysite maldoje tikėdami, ­gausite - Mato 21:22


Todėl sakau jums:ko tik prašote melsdamiesi, tikėkite, kad gaunate, ir jūs turėsite - Morkaus 11:24

Jėzus tarė jiems:“Kai meldžiatės, sakykite:
‘Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas.
Teateinie Tavo karalystė. Tebūnie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien
ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas.
Ir nevesk mūsų į pagundymą, bet gelbėk mus nuo pikto’ ” - Luko 11:2-4


Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai ir prašymui kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei Jo broliais - Apaštalų darbai 1:14


Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldų - Apaštalų darbai 2:42


Išklausę visi vieningai pakėlė balsus į Dievą ir sakė:“Valdove, Tu esi Dievas, sutvėręs dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra - Apaštalų darbai 4:24


...prašydamas, kad Dievo valia man pavyktų kaip nors atvykti pas jus - Romiečiams 1:10


Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs išmėginimuose, nepaliaujamai melskitės - Romiečiams 12:12


Todėl, kas kalba kalbomis, tesimeldžia, kad galėtų aiškinti - 1 korintiečiams 14:13


...visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymu. Ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius - Efeziečiams 6:18


Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui - Filipiečiams 4:6


Tikra našlė, palikusi viena, pasitiki Dievu, maldauja ir meldžiasi dieną ir naktį - 1 Timotiejui 5:5


Jis savo kūno dienomis siuntė maldas bei prašymus su garsiu šauksmu bei ašaromis Tam, kuris galėjo išgelbėti Jį nuo mirties, ir buvo išklausytas dėl savo dievobaimingumo - Žydams 5:7


Bet tegul prašo tikėdamas, nė kiek neabejodamas, nes abejojantis panašus į jūros bangą, varinėjamą ir blaškomą vėjo. ‭Toksai žmogus tenemano ką nors gausiąs iš Viešpaties - Jokūbo 1:6-7


Ir jūs, vyrai, gyvenkite su žmonomis supratingai, kaip su silpnesniu indu, gerbdami jas kaip gyvenimo malonės bendrapaveldėtojas, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos - 1 Petro 3:7

Ar norėtumėte pasiūlyti kitų Biblijos eilučių įtraukti čia? Prašome padaryti per komentaras sienų esančių puslapio apačioje. Ačiū!


Dėkojame, kad skaitote šį dienoraštį "Kaip melstis pagal Bibliją"!

Dabar aš kviečiame Jus atlikti kitą maldą. Tai svarbiausia malda.
Ši malda bus naudinga jūsų amžinybę.

Prašome sekti šią nuorodą:

Išganymo MaldaKaip melstis pagal Bibliją; ką manote apie šį dienoraštį?

Prašome palikti savo komentarus žemiau.

Dėkojame!


Biblija - vaizdai: Kaip melstis

Vyras - Mano būsimu vyru malda


Ši malda yra taip pat prieinamas šiomis kalbomis: Anglų - Ispanų.

Dievas Meilės,

Prašome padėti man rasti gerą vyrą.Žmogus, kurį aš galiu mylėti be išlygų.Žmogus, kuris myli mane, kaip Biblija moko.

Aš nenoriu gaišti savo laiką su atsitiktinis mėgėjams.

Noriu susivienyti su vyru Dievo. Tūkstančiui kartų ateis pas mus. Visi jie bus palaiminti vaikai.

Biblija sako, kad jūs padarėte vyro pagal savo paveikslą ir panašumą. Prašau duoti man vyrą, kuris veiks kaip jūsų tikrąjį sūnų.

Meldžiu, kad ...

Jis bus geras klausytojas.

Jis bus malonus ir suteikia asmeniui.

Jis visada bus pasirengęs man padėti, kai man reikia jo.

Jis niekada manęs išsiginsi savo meilę, nei nesugeba jo lojalumo sandoros.

Jis bus pajėgi atleisk man, kai aš nepavyks.

Jis nebus vyras skiriamas romantiškų reikalus su kitomis moterimis. Karalius Saliamonas nepavyko šį būdą ir jo širdis buvo nukreipiami iš jūsų.

Jis visada išlaikyti savo meilės konstantą. Jis bus išlaikyti savo ištikimą sandorą su manimi.

Jis bus maloningas ir gailestingas vyras. Jis bus vyras kantrus.

Jis bus žmogus, kuris žino, kaip kovoti gyvenime. Mes pavyks.

Jis bus visada prisiminti, kad parodyti man savo švelnumą ir meilę.

Jo meilė mane paguos sunkmečiu gyvenime.

Jo priežiūra paskatins mane nesustoti.

Jo meilė pasieks dangų.

Jo meilė truks visą gyvenimą.

Jo meilė niekada nesibaigs.

Dieve, prašome padėti man pažadinti savo interesus visuose savo projektus ir veiklą. Aš noriu, kad jis žinotų, jog Aš esu jos tiesa partneris gyvenime.

Padėkite man kalbėti ir apie tai, kiek jis myli mane.

Aš skelbia, kad ...

- Tik jo meilė pasotinti mane.

- Jo meilė leis man dainuoti džiaugsmo.

- Aš galės pasitikėti Jo meilėje.

- Aš džiaugiuosi savo meilės nepaisant sielvarto ir kančių gyvenime.

- Aš taps konkurso žmona, žavus ir gražus akis. Mano meilė bus sužavėti jį visą laiką.

- Mes gyvename mylėti vienas kitą laikais gausa ir trūkumas.

- Aš klestėti jo pusėje, o gyvena tikri savo meilę.

- Jo meilė man bus geriau nei gyvenime.

- Aš mėgautis jo lūpų daugiau nei vyno bučinių.

Ir kartu mes gerti meilės taurę.

... amen.

Džiaugiuosi, kad jūs meldėsi "Vyras - Mano būsimu vyru malda"!

Dabar aš kviečiame Jus atlikti kitą maldą. Tai svarbiausia malda.
Ši malda bus naudinga jūsų amžinybę.

Prašome sekti šią nuorodą:

Išganymo MaldaKą manote apie šį maldos?

Prašome palikti savo komentarus žemiau.

Dėkojame!


Vyras - Mano būsimu vyru malda. Įkvėptas šių Biblijos eilutėmis: Pradžios 1:26 - Išėjimo 20:6 - Skaičių 6:25 - Skaičių 14:19 - Pakartoto įstatymo 10:18 - I Karalių 11:1-2 - I Kronikų 16:34 - Jobo 10:12 - Psalmės 21:7 - Psalmės 25:6;7 - Psalmės 31:7 - Psalmės 36:5 - Psalmės 52:8 - Psalmės 63:3 - Psalmės 85:7 - Psalmės 86:17 - Psalmės 89:28;33 - Psalmės 90:14 - Psalmės 92:2 - Psalmės 94:18 - Psalmės 101:1 - Psalmės 103:8 - Psalmės 119:76;149 - Psalmės 130:7 - Psalmės 136:5-9;12-25 - Patarlės 5:19 - Patarlės 7:18 - Patarlės 15:17 - Patarlės 17:9 - Giesmių Giesmė 1:2;7 - Biblija - vaizdai: Vyras

Lietuvos Pinigai - Malda į Dievą


Ši malda yra taip pat prieinamas šiomis kalbomis: Anglų - Ispanų.

Dievas, dangaus ir žemės,

Absoliutus savininkas visos aukso ir sidabro. Meldžiu jūsų pagalbos mano finansus.

Viešpatie, prašome padauginkite savo darbą produktą. Man reikia mokėti savo skolas ir gyventi oriai.

Noriu klestėti. Norėčiau paveldi savybes mano vaikai kada nors.

Žinau, kad gerus ir blogus laikus pasieks visus. Prisipažinsiu, man reikia tavęs!

Padėkite man būti protingas ir apdairus visose verslumą.

Duok man:

- Žvalgybos mokytis. Turiu suprasti, kaip valdyti ir investuoti.

- Jūsų išmintis. Aš turi sugebėti atmesti pinigus, kai tai nėra gerai man.

- Galimybė padaryti sąžiningą verslą. Aš nenoriu, kad negerbiate jums.

Dieve, tu verti puikių tarnų. Noriu būti pajėgi gaminti dvigubai vidurkį.

Noriu būti efektyvus visose siekiams. Jūsų pasitikėjimas man augs. Jūs galų gale pasitikėk manimi daugiau nei iš pradžių davė man.

Aš ne priklauso nuo pinigų. Jūs mokė tai jūsų mokiniams. Aš esu savo mokinį dabar.

Tik jūsų išmintis duos man gyvenimą. Pinigai nebus.

Aš nenoriu elgtis kaip pataikauja. Taip pat teisintis gauti pinigus iš kitų.

Padėkite man suprasti, kad ...

- Pinigai yra ne mano draugas.

- Aš niekada mylėti pinigus. Popierius negali pasotinti sielą.

- Meilė pinigams yra visų blogybių šaknis.

Žmonės, kurie trokšti pinigų nukreipiami iš jūsų. Daug blogybių atsitikti tiems žmonėms.

Dieve, išlaikyti mane nuo pirmenybę pinigus daugiau nei jūs.

Vienas iš jūsų mokinių išdavė jums 30 sidabrinių. Tada jis nusižudė.

Laikyti mane nuo blogą reputaciją.Asmens, kuris myli pinigus reputacija.

Vietoj to, aš naudoti mano pinigus išaukštinti tave. Aš padėsiu su statybos ir priežiūros savo šventyklą.Vieta, kur jūsų vardas yra garbinamas. Jums bus išaukštintas visuomenės tarpe.

Dieve, aš jums pažadu, kad ...

- Aš sugrįšiu pinigus, jei aš galiu gauti daugiau nei turėčiau. Aš ne laikyti pinigus, kad priklauso kažkam kitam.

- Aš nemyliu pinigų. Aš būsiu patenkintas, ką turiu. Tu pažadėjai mane "Aš niekada tavęs nepaliksiu ir nepaliks jus".

- Aš neveiks kaip lupikas. Aš ne elgtis kaip palūkininkas su broliais ir seserimis. Aš nekainuos jiems palūkanas.

- Aš visada moka savo darbininkų kiekvienos dienos pabaigoje. Aš nenoriu jiems eiti verkti jums. Aš nenoriu būti nuteistas už nuodėmę prieš juos.

- Aš niekada priimti pinigus ir sužeisti žmones. Daug mažiau su savo tautos Izraelio.

- Aš nepriimsiu nelegalių pinigų. Aš žinau, kad ji netrukus baigtis.

- Aš nepriimsiu kyšius bet kokios rūšies.

- Aš ne papirkti teisėjus ir institucijas.

- Aš ne prostitucijos mano kūną. Aš ne gauti pelną iš prostitucijos. Aš neduosiu jums aukos iš tų prieaugio.

Jūs jau davė man daug palaiminimų. Aš žinau, jūs man duoti daugiau. Aš rūpintis jų ištikimybės.

Prašome padėti man organizuoti savo finansus. Noriu, kad būtų galima pasidalinti su kitais.

Aš noriu būti kaip jus Viešpats. Kažkas gali daugintis palaiminimus. Galintys pasotinti iš minios alkį.

Noriu būti pagalbininkas kitiems. Turi būti ne mano bendruomenės stokojantiems.

Aš tarnauti žmonėms su meile. Ne už pinigus.

Aš nebebus išdidus. Dabar aš nuolankiai sako: "Dievas nori, aš pavyks!"

Be Jėzaus vardu,

Amen.

Džiaugiuosi, kad jūs meldėsi "Lietuvos Pinigai - Malda į Dievą"!

Dabar aš kviečiame Jus atlikti kitą maldą. Tai svarbiausia malda.
Ši malda bus naudinga jūsų amžinybę.

Prašome sekti šią nuorodą:

Išganymo MaldaKą manote apie šį maldos?

Prašome palikti savo komentarus žemiau.

Dėkojame!


Lietuvos Pinigai - Malda į Dievą. Įkvėptas šių Biblijos eilutėmis: Pradžios 43:12 - Išėjimo 22:25 - Kunigų 25:36-37 - Pakartoto įstatymo 23:17-19 - Pakartoto įstatymo 24:15 - II Karalių 4:1-7 - II Karalių 5:26-27 - II Karalių 12:5;14 - Psalmės 15:5 - Patarlės 13:11 - Patarlės 17:16 - Patarlės 19:14 - Ekleziasto 5:10 - Ekleziasto 7:12 - Ekleziasto 9:11 - Michėjo 3:11 - Agėjo 2:8 - Mato 27:5 - Morkaus 6:8;37 - Luko 14:28 - Luko 16:14 - Luko 19:13;16;24 - Apaštalų darbai 4:34 - 1 korintiečiams 16:2 - 1 tesalonikiečiams 2:5 - 1 Timotiejui 3:3 - 1 Timotiejui 6:10 - Žydams 13:5 - Jokūbo 4:13 - 1 Petro 5:2 - Judo 1:11 Biblija - vaizdai: Pinigai

Mano žmona malda


Ši malda yra taip pat prieinamas šiomis kalbomis: Anglų - Ispanų.

Didžiosios meilės Dievas,

Prašau jūsų pagalbos. Prašome paklausyk manęs.

Aš pripažįstu, kad aš nieko nežinau tikrosios meilės. Man reikia jūsų išmintį.

Aš ieškojau tinkamo moteris. Neradau jos.

Dieve, tik jūs žinote, kiekvienas. Jūs žinote, kas bus tobula žmona už mane. Padėkite man rasti dora moteris.

Ši situacija sukelia vargą ir skausmą mano sielos.

Prašome padėti man su ja. Jūs padėjo Izaoką rasti Rebeką. Jūs padėjo Jokūbą susitikti Rachelę. Turistinis vadovas po manęs per !.

Aš taip pat suprantu, kad turiu tai padaryti savo dalį. Aš turi tapti žmogus pagal savo atvaizdą. Žinau, gaus savo palaiminimą.

Aš meldžiu už žmoną; ir aš jums pažadu, kad ...

- Aš kantriai laukti jos.

- Aš visada parodyti savo švelnumą.

- Aš būsiu pasiruošęs atleisti ir atkurti.

- Aš ne ignoruoti ją. Aš visada jos klausyti.

- Aš būsiu maloningas ja. Lėtas pykti ir kupinas meilės.

- Aš ne atsitiktinis reikalus su kitomis moterimis. Žinau, kad jie bus nukreipti mano širdį nuo mano žmona.

Mano meilė lydės ją. Jis bus ištverti visą kelią.

Mano meilė jai visada bus pastovi.

Mano meilė jai bus pasiekti dangų.

Mano sandora liks ištikimas.

Mano bučiniai bus patenkinti ją.

Ji pasitiki manimi.

Mūsų meilė viršyti kitų malonumų gyvenime.

Padėkite mums augti stabiliai meilę. Padėkite mums praktikuoti atleidimą.

Padėkite mums pašalinti tarpusavio nusikaltimus. Noriu meilės, o ne neapykantą.

Aš nesu tobulas žmogus. Bet aš meldžiu, kad ji niekada manęs nekenčia.

Sunkiais laikais gali ateiti. Neleisk mums padalinti viena nuo kitos.

Aš noriu būti kaip jums Jėzaus. Aš noriu būti pirmas padėti, kai ji reikia.

Dieve, aš noriu būti drąsus žmogus, kad ji gali laikytis.Vyras ji žavisi.

Meldžiu, kad ji niekada manęs išsiginsi savo meilę ir ištikimybę.

Aš ją palaiminsiu būti kažkas, kas palaiko mane mano darbo.

Aš ją palaiminsiu, kad ji gali klestėti su mano meile.

Aš ją palaiminsiu tapti žmona, kurie rūpinasi mumis.

Aš ją palaiminsiu ir toliau miela moteris.

Aš pareiškiu, kad tik jos meilė bus patenkinti manimi bet kuriuo metu.

Dieve, laimink mus. Taigi mes mėgautis meilės malonumų amžinai.

Palaimink mus, siekiant suformuoti šeimos. Duok man savo išminties ir meilės, kad būtų galima.

Be Jėzaus vardu,

Amen.

Džiaugiuosi, kad jūs meldėsi "Mano žmona malda"!

Dabar aš kviečiame Jus atlikti kitą maldą. Tai svarbiausia malda.
Ši malda bus naudinga jūsų amžinybę.

Prašome sekti šią nuorodą:

Išganymo MaldaKą manote apie šį maldos?

Prašome palikti savo komentarus žemiau.

Dėkojame!


Mano žmona malda. Įkvėptas šių Biblijos eilutėmis: Pradžios 1:26 - Pradžios 24 - Pradžios 29 - I Karalių 11:1-2 - I Kronikų 16:34 - Psalmės 13:5 - Psalmės 25:6-7 - Psalmės 31:3;7 - Psalmės 33:22 - Psalmės 36:5 - Psalmės 52:8 - Psalmės 57:10 - Psalmės 63:3 - Psalmės 85:7 - Psalmės 86:17 - Psalmės 89:28;33 - Psalmės 90:14 - Psalmės 92:2 - Psalmės 94:18 - Psalmės 103:8 - Psalmės 119:149 - Psalmės 132:10 - Psalmės 136:4-9;12-18;23 - Patarlės 5:19 - Patarlės 7:18 - Patarlės 10:12 - Patarlės 15:17 - Patarlės 17:9 - Ekleziasto 9:1 - Giesmių Giesmė 1:2;7
Biblija - vaizdai: Mano žmona