Šis puslapis buvo automatiškai išverstas naudojant internetinę nuorodą.
Prašome padėti pagerinti vertimą tiesiog įvesdami savo pasiūlymą ne puslapio apačioje. Dėkojame!

Kaip melstis pagal Bibliją


Ši malda yra taip pat prieinamas šiomis kalbomis: Anglų - Ispanų.

Mes norime bendrauti su Dievu. Mes norime išreikšti jam savo poreikius ir jausmus. Ir mes norime išgirsti jo atsakymą.

Dievas parašė Bibliją per savo pranašus ir liudytojų. Leiskite mokytis ją išmokti bendrauti su Dievu.

Tai senovės knyga padės mums šiandien 21-ajame amžiuje. Šios žinios padės mums melstis ir nelieskite Dangiškojo Tėvo širdį.Šventoji Dvasia ves mus.

Aš nusprendžiau grupės šiame puslapyje Portretų Biblijos eilutes apie maldą. Įvedžiau paryškintomis raidėmis visi frazes ir žodžius, kurie yra svarbiausia žinoti, kaip melstis.

Skaityti kiekvieną sakinį atidžiai ypatingą dėmesį paryškintų žodžių. Kai jūs jį suprasti, tiesiog taikyti patarimus savo malda. Ar tai ne vieną kartą. Nemanykite, per daug apie tai. Ar ji kaip vaikas, su pilna tikėjimo.

Dabar pasiruoškite, kad pasiektų Dievo sostą!

Mokykimės dabar melstis pagal Bibliją. Čia yra pirmasis eilėraštis ...


Ir visa, ko tik prašysite maldoje tikėdami, ­gausite - Mato 21:22


Todėl sakau jums:ko tik prašote melsdamiesi, tikėkite, kad gaunate, ir jūs turėsite - Morkaus 11:24

Jėzus tarė jiems:“Kai meldžiatės, sakykite:
‘Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas.
Teateinie Tavo karalystė. Tebūnie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien
ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas.
Ir nevesk mūsų į pagundymą, bet gelbėk mus nuo pikto’ ” - Luko 11:2-4


Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai ir prašymui kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei Jo broliais - Apaštalų darbai 1:14


Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldų - Apaštalų darbai 2:42


Išklausę visi vieningai pakėlė balsus į Dievą ir sakė:“Valdove, Tu esi Dievas, sutvėręs dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra - Apaštalų darbai 4:24


...prašydamas, kad Dievo valia man pavyktų kaip nors atvykti pas jus - Romiečiams 1:10


Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs išmėginimuose, nepaliaujamai melskitės - Romiečiams 12:12


Todėl, kas kalba kalbomis, tesimeldžia, kad galėtų aiškinti - 1 korintiečiams 14:13


...visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymu. Ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius - Efeziečiams 6:18


Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui - Filipiečiams 4:6


Tikra našlė, palikusi viena, pasitiki Dievu, maldauja ir meldžiasi dieną ir naktį - 1 Timotiejui 5:5


Jis savo kūno dienomis siuntė maldas bei prašymus su garsiu šauksmu bei ašaromis Tam, kuris galėjo išgelbėti Jį nuo mirties, ir buvo išklausytas dėl savo dievobaimingumo - Žydams 5:7


Bet tegul prašo tikėdamas, nė kiek neabejodamas, nes abejojantis panašus į jūros bangą, varinėjamą ir blaškomą vėjo. ‭Toksai žmogus tenemano ką nors gausiąs iš Viešpaties - Jokūbo 1:6-7


Ir jūs, vyrai, gyvenkite su žmonomis supratingai, kaip su silpnesniu indu, gerbdami jas kaip gyvenimo malonės bendrapaveldėtojas, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos - 1 Petro 3:7

Ar norėtumėte pasiūlyti kitų Biblijos eilučių įtraukti čia? Prašome padaryti per komentaras sienų esančių puslapio apačioje. Ačiū!


Dėkojame, kad skaitote šį dienoraštį "Kaip melstis pagal Bibliją"!

Dabar aš kviečiame Jus atlikti kitą maldą. Tai svarbiausia malda.
Ši malda bus naudinga jūsų amžinybę.

Prašome sekti šią nuorodą:

Išganymo MaldaKaip melstis pagal Bibliją; ką manote apie šį dienoraštį?

Prašome palikti savo komentarus žemiau.

Dėkojame!


Biblija - vaizdai: Kaip melstis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Prašome palikti klausimą arba gerą ir konstruktyvų komentarą čia.
Jūs netgi galite padaryti jį kaip anoniminis.